Dernière modification: 05.07.2021 11:32 | Sonja Lange


Retour

No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 1 | 09:30:00 | Arbitre: CHERVIAKOVA Elena APTSIAURI Tatia KISIEL Jaroslav

Nation Nom No. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl. Tr. Q
RPC BELYAEV Dmitry 1 V5 1 V5 V5 V5 V5 5 26 18 0.833 8 1. 1.
RPC LUKYANOV Nikolay 2 1 1 2 V5 4 3 1 16 29 0.167 -13 7. 13.
UKR SHAVKUN Serhii 3 V5 V5 V5 V5 2 3 4 25 17 0.667 8 2. 4.
POL KOLODZIEJCZYK Lukasz 4 4 V5 2 2 1 V5 2 19 25 0.333 -6 6. 10.
HUN SZARVAS Zsolt 5 3 4 3 V5 V5 V5 3 25 25 0.500 0 5. 8.
ISR KAVALIOU Kanstantsin 6 2 V5 V5 V5 4 3 3 24 22 0.500 2 3. 6.
ITA RIGO Leonardo 7 3 V5 V5 3 4 V5 3 25 24 0.500 1 4. 7.

1 (2) LUKYANOV Nikolay D1 V5 (1) BELYAEV Dmitry
2 (2) LUKYANOV Nikolay D1 V5 (3) SHAVKUN Serhii
3 (7) RIGO Leonardo V5 D3 (3) SHAVKUN Serhii
4 (7) RIGO Leonardo V5 D3 (2) LUKYANOV Nikolay
5 (4) KOLODZIEJCZYK Lukasz V5 D2 (2) LUKYANOV Nikolay
6 (4) KOLODZIEJCZYK Lukasz D2 V5 (3) SHAVKUN Serhii
7 (1) BELYAEV Dmitry D1 V5 (3) SHAVKUN Serhii
8 (1) BELYAEV Dmitry V5 D4 (4) KOLODZIEJCZYK Lukasz
9 (7) RIGO Leonardo D3 V5 (4) KOLODZIEJCZYK Lukasz
10 (7) RIGO Leonardo D3 V5 (1) BELYAEV Dmitry
11 (5) SZARVAS Zsolt D3 V5 (3) SHAVKUN Serhii
12 (5) SZARVAS Zsolt V5 D2 (4) KOLODZIEJCZYK Lukasz
13 (6) KAVALIOU Kanstantsin V5 D1 (4) KOLODZIEJCZYK Lukasz
14 (6) KAVALIOU Kanstantsin D2 V5 (1) BELYAEV Dmitry
15 (5) SZARVAS Zsolt D3 V5 (1) BELYAEV Dmitry
16 (5) SZARVAS Zsolt V5 D4 (6) KAVALIOU Kanstantsin
17 (7) RIGO Leonardo V5 D3 (6) KAVALIOU Kanstantsin
18 (7) RIGO Leonardo D4 V5 (5) SZARVAS Zsolt
19 (2) LUKYANOV Nikolay V5 D4 (5) SZARVAS Zsolt
20 (2) LUKYANOV Nikolay D4 V5 (6) KAVALIOU Kanstantsin
21 (3) SHAVKUN Serhii D2 V5 (6) KAVALIOU Kanstantsin